+420 271 751 699
ed@worktest.cz

TESTY KORUPČNÍ ODOLNOSTI

Záleží Vám na Vaší pověsti a jméně? Jste politik nebo máte významnou pozici ve společnosti? Otestujte se! Projdete-li auditem korupční odolnosti, udělíme Vám osvědčení. Budete-li chtít, můžeme výsledek testu zveřejnit spolu s ostatními úspěšnými frekventanty. Otestujte se!

Chcete se dozvědět více o slabých či naopak silných stránkách své osobnosti? Otestujte se! Systém WORKtest®, z jehož principu Testy korupce vycházejí, je vysoce vyspělý software na psychotesty, který dokáže hodnotit a měřit výkon zaměstnance, jeho vhodnost pro konkrétní pozici, osobnostní vyspělost a odolnost či slabost vůči korupčnímu jednání, míru rizikovosti chování v zátěžových situacích.

Testování je zdarma.

Portál Testy korupce je v současnosti jediným skutečným užitečným nástrojem pro zjištění míry rizikového chování jednotlivce či skupiny osob, které vede ke korupčnímu jednání a v důsledku k poškozování nás všech. Nechceme o korupci jen mluvit, chceme ji aktivně řešit. Proto jsme spustili tento portál zabývající se tématy jako boj proti korupci a s tím související společenská odpovědnost firem.

Věříme, že se k nám připojí další skupiny, organizace, fondy, státní a jiné instituce a zejména politici, kterým není téma korupce a osud naší zemně lhostejné a nechtějí zůstat jen u plamenných a přitom prázdných slov. Podpořit nás můžete jakýmkoliv způsobem.

Jak se můžete zapojit?

Rozšiřujte povědomí o boji proti korupci a klientelismem v naší zemi. Nebuďte lhostejní k osudu, který nás může potkat, stejně jako potkal Řecko, Španělsko, či jinou zemi. Nedopusťte, abychom byli na řadě a vyzývejte veřejně politiky, vládu a úředníky k odpovědnosti a prověrce spolehlivosti.

Co nabízí a co můžete od Testu Korupční Odolnosti - TKO očekávat:

TKO je prováděn jediným psychodiagnostickým nástrojem, který reálně měří korupční odolnost a spolehlivost člověka na mezinárodním trhu.

VÝHODY A VYUŽITÍ TKO
TESTU KORUPČNÍ ODOLNOSTI

TKO je prováděn speciálním psychometrickým testem, u kterého nelze volným způsobem zkreslit výsledky ani se stylizovat do povahových rysů, které osobnosti neodpovídají.

TKO odhalí reálný rizikový profil osobnosti.

TKO zjistí, zda je jedinec korupčního jednání schopen, v jaké míře, a jakým způsobem by k němu přistupoval.

TKO měří v základní materii až 28 klíčových a souvisejících kritérií mapujících korupční odolnost včetně morálky

TKO – výsledky jsou k dispozici ihned po vyplnění testu a jejich validita přesahuje 90 %

investice do TKO se vyplatí ve všech sférách. Nabízí širokou škálu možností, jak s těmito informacemi nadále pracovat.

OKRUH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ TKO:

  • KORUPČNÍ ODOLNOSTI, KLIENTELISMUS, SPEKULACE a další
  • MORÁLKY, ETIKY, DŮVĚRYHODNOSTI a další
  • PSYCHICKÉ STABILITY, PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ a další
  • MOTIVACE A JINÉ VLASTNOSTI A SKLONY ke korupčnímu jednání

Testování je zcela anonymní, jestliže si to přejete. Do přihlašovacích údajů uveďte klidně anonymní údaje, Vaši identitu neznáme ani my, vedeme Vás v číselné řadě. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu obdržíte informaci o výsledku.

Více informací poskytujeme při osobní schůzce, kdy prezentujeme také ukázky testu a jeho výstupů včetně OSVĚDČENÍ SPOLEHLIVOSTI

Adresa:

Assessment s.r.o.
Štěrboholská 102a, budova B
102 00 Praha 10

Kontakt:

+420 271 751 699