Úvod

TESTY KORUPČNÍ ODOLNOSTI

Chcete se dozvědět více o slabých či naopak silných stránkách své osobnosti? Otestujte se!
Systém WORKtest®, z jehož principu Testy korupce vycházejí, je vysoce vyspělý software na psychotesty, který dokáže hodnotit a měřit výkon zaměstnance, jeho vhodnost pro konkrétní pozici, osobnostní vyspělost a odolnost či slabost vůči korupčnímu jednání, míru rizikovosti chování v zátěžových situacích. Otestujte se!

Psychodiagnostická metoda systému WORKtest® je unikátní. Dokáže jasně definovat korupční jednání ve všech směrech i fázích, včetně korupční odolnosti, stability a motivace člověka, které vedou ke korupčnímu chování. Výsledný audit korupční odolnosti a ostatní výstupy z psychodiagnostického šetření mají vysokou validitu. Otestujte se!

Psychotesty WORKtest® jsou chráněny autorskými právy. Testování je zdarma. Otestujte se!

Záleží Vám na Vaší pověsti a jméně? Otestujte se! Jste politik nebo máte významnou pozici ve společnosti? Otestujte se! Projdete-li auditem korupční odolnosti, udělíme Vám osvědčení. Budete-li chtít, můžeme výsledek testu zveřejnit spolu s ostatními úspěšnými frekventanty. Otestujte se!

Upozornění: Výsledek auditu korupční odolnosti neplatí na věčné časy – je vhodné test opakovat při změně zaměstnání či okolních souvisejících podmínek

Slovo úvodem…

Portál Testy korupce je v současnosti jediným skutečným užitečným nástrojem pro zjištění míry rizikového chování jednotlivce či skupiny osob, které vede ke korupčnímu jednání a v důsledku k poškozování nás všech. Nechceme o korupci jen mluvit, chceme ji aktivně řešit. Proto jsme spustili tento portál zabývající se tématy jako boj proti korupci a s tím související společenská odpovědnost firem.

Věříme, že se k nám připojí další skupiny, organizace, fondy, státní a jiné instituce a zejména politici, kterým není téma korupce a osud naší zemně lhostejné a nechtějí zůstat jen u plamenných a přitom prázdných slov. Podpořit nás můžete jakýmkoliv způsobem.

Jak se můžete zapojit?

Rozšiřujte povědomí o boji proti korupci a klientelismem v naší zemi. Nebuďte lhostejní k osudu, který nás může potkat, stejně jako potkal Řecko, Španělsko, či jinou zemi. Nedopusťte, abychom byli na řadě a vyzývejte veřejně politiky, vládu a úředníky k odpovědnosti a prověrce spolehlivosti.

 

 

Napsat komentář